CONTIGA har byggt åt alla de stora
– en av Mälardalens främsta stomentrenprenörer

CONTIGA AB gör prefabricerade husstommar i stål och betong. De har under de senaste åren varit med om flera uppmärksammade byggen: inrikeshallen på Arlanda, SAS huvudkontor vid Frösunda och fysikcentrum vid Albano. Samarbetspartners är främst stora företag som Skanska, NCC, PEAB och JM. För närvarande är de med och bygger det uppmärksammade Science Tower i Kista.
– Vi riktar oss främst till de stora inom byggbranschen, berättar VD Rolf Nyström som är ägare till 15%. Företaget har en lång och intressant historik. Han bildade tillsammans med åtta andra Norrtäljesvets 1974. Då var det närmast en bondsmedja men hade under 80- och 90-talet en kraftig omsättningsökning. Det har idag utvecklats till ett expansivt vinstdrivande företag som i år omsätter 240 miljoner och har 90 anställda. 1999 köptes CONTIGA upp och blev dotterbolag till det norska CONTIGA AS.

Husskelett och stommar
– Affärsidén är att bygga stommar i prefab. Husskelett till flervåningsbyggnader. Stål tillverkas i vår stålverkstad, bjälklag och betongelement i nya fabriken på Görla. Allt annat väggar, hiss, schakt och trappor köper vi utifrån. CONTIGA gör främst stora konstruktioner till bostäder, kontor, hotell och terminalbyggnader. De både tillverkar och monterar själva. Sedan utför någon annan stomkompletteringar; el, vent, målning, tapetsering, sätter in fönster.
– Grundkoncept som vi jobbar efter är att för varje ny kund skräddarsy en lösning. Arkitekten bestämmer hur det ska se ut, sedan pratar vi ihop oss. Vi kanske vill ändra någonting för att få det optimalt ur produktionshänseende. Listan på arbeten de gjort är lång.
– Arlanda började vi bygga 1983-84. För närvarande är vi involverade i flera byggen i Kista; gallerian, Science tower som ska börja monteras i augusti. Ett annat är Isarfjord till Ericsson och Clarion Hotell vid Skanstull. Marknaden i Mälardalen räcker gott och väl till säger Rolf Nyström. Med betongelementen har man en begränsad konkurrensförmåga, en radie på 30 mil, på grund av frakten. Med stål är det längre.
– Vi är rädda om våra kunder. Om de känner att de blir väl omhändertagna, att vi gör ett gott arbete, och att de kan lita på oss kommer de tillbaka. Men man måste också ha en effektiv organisation. Företaget är kvalitetscertifierade för branschen men arbetar också aktivt mot 9001- och 14001-certifiering.

Prefabmarknaden ökar
Personalomsättningen är väldigt låg vilket tyder på bra arbetsmiljö.
– Vi försöker tillmötesgå med utbildningsplaner. Det är viktigt att vara bra medarbetare och vi försöker också att jobba i team. Att delegera ut lär man sig med åren. Inför framtiden hoppas han att prefabmarknaden ökar ytterligare. Fördelen ur produktionssynpunkt är att man bygger inom skyddade väderförhållande istället för på plats. Transporten är enkel, som ett jättemekano, som sedan snabbt kan monteras. Det är raka längder, upp till 18 meter, som sedan sätts ihop med skruv eller svets. Historiskt har det byggts mycket ute på arbetsplatsen i Sverige. Han gör en jämförelse med övriga norden där prefab har betydligt högre marknadsandelar; i Finland (100%), i Norge (50 %) mot Sverige (25%). Rolf Nyström ser också en möjlighet att CONTIGA går ytterligare ett steg och tillverkar mer själva.

CONTIGA AB

Bransch:
Bygg / Tjänster

Telefon: 0176-77300
Fax: 0176-77325

| 13 SENASTE FÖRETAGEN